Innkalling til årsmøte for Holeværingen Fotball

Velkommen til årsmøte for Holeværingen Fotball 6. mars 2019 i klubbhuset på Svendsrudmoen!

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av sakslisten
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap 2018
  7. Budsjett 2019
  8. Behandling av innkomne forslag
  9. Fastsettelse av treningsavgift for 2019
  10. Valg

Evtuelle andre saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest torsdag 28. februar 2019 (sendes styreleder på e-post).

Vi ønsker alle idrettslagets medlemmer velkommen til årsmøtet. Vel møtt

Hilsen fotballstyret