Trenerkurs i Heradsbygda

holefoFotballforbundets barnefotballkurs og NFF C lisens delkurs 2 arrangeres i Heradsbygda med oppstart 19.mars.

Kurskveldene er delt inn i både teori og praksissekvenser. Praksisdelen er veiledet praksis slik at alle kan få øve på trenerrollen for å bli en enda bedre trener for barna.

Holeværingen dekker kursavgiften. Påmelding til Morten Mundal med kopi til Ståle Rovelstad.

Se alle kursdatoene og les mer om kursopplegget på fotballkretsens hjemmeside.

Flere saker