Styret

Holeværingen Fotballs styre 2018

Se flere kontaktpersoner i Holeværingen Fotball her.

Se oppgavebeskrivelse for styret (pdf).

Referater og dokumenter