Dugnader

Her er oversikt over fotballgruppas dugnader i 2017 og hvilke lag som skal bidra.

Ansvarlig fra laget står oppført i parantes.

Vårdugnad på Svendsrud

Lørdag 22.4 kl 10-14:
G10 SOS, 2 stk (Morten T)
G10 Røyse, 2 stk (Frida)
G10 Vik, 3 stk (Monica)
G04, 4 stk (Nina)

Ringeriks-Kraft cup

Fredag 15.9 (forberedelser) kl 17.30-20.30:
J09, 2 stk (Andreas)
G09 Røyse, 2 stk (Tanja)
G09 SOS, 2 stk (Rune)
G09 Vik, 3 stk (Lasse)
J08, 2 stk (Kjersti)

Lørdag 16.9 kl 08.00-18.00:
G Junior, 2 stk (Kaare)
G01, 2 stk (Evy)
G02, 3 stk (Claus)
G03, 3 stk (Hege)
J02, 2 stk (Håvard)
J03, 2 stk (Lars)
Damer Senior, 1 stk (Ståle)

Søndag 17.9 kl 08.00-18.00:
G Junior (2 stk)    Kaare)
G01, 2 stk (Evy)
G02, 3 stk (Claus)
G03, 3 stk (Hege)
J02, 2 stk (Håvard)
J03, 2 stk (Lars)
Damer Senior, 1 stk (Ståle)

Hytteplanmila

Lørdag 21.10 kl 1045-1500 (Løypevakter):
Herrer senior, 20 stk (Frode og Olav)
G06, 3 stk (Johnny)
J05, 3 stk (Petter)
G05, 4 stk (Lars og Jon)
J04, 3 stk (Grete)

Søndag 22.10 kl 10.00-13.00 (Støvsuging/ Tepper):
J06, 3 stk (Per)
J10, 3 stk (Morten T.)

Høstdugnad på Svendsrud

Lørdag 28.10 kl 1000-1400:
J07, 2 stk (Svein)
G07 Vik, 3 stk (Ylva)
G07 Sos, 2 stk (Ole Kjetil)
G07 Røyse, 2 stk (Hege)