Kontaktinformasjon

fd_2012_05_jpg (2)Adresse

Idrettslaget Holværingen Fotball
Postboks 6
3529 Røyse

E-post: fotball@ilh.no

Besøksadresse Svendsrudmoen stadion: Trongmoen 45, Røyse.

Organisasjonsnummer (Idrettslaget Holeværingen): 985 195 501

Kontaktpersoner

  • Styreleder: Kaare Tiller, tlf. 92 80 90 87
  • Sportslig leder: Ståle Rovelstad, tlf. 90 52 28 83
  • Koordinator, materialforvalter, sekretær: Se styreoversikt
  • Kioskansvarlige: Siw Hvalbye tlf. 91720120, Ivan Andre Olsen, tlf. 97955459
  • Banemannskap: Kjell Sulland (tlf. 90570747, baneansvarlig kunstgress), Tor Harald Gomnes (tlf. 90960947, baneansvarlig gress), Roy Arne Aaslund (tlf. 41205183)
  • Nettansvarlig: Sveinung Engeland, tlf. 91 32 20 43

 

For kontaktpersoner/ lagledere/ trenere til det enkelte lag, se oversikt over Holeværingens lag her.