Vintertrening

vinterHer er Holeværingen fotballs retningslinjer for trening i vinterhalvåret.

Barnefotball

Holeværingen følger Fotballforbundets anbefaling om allsidighet og rullering mellom flere idretter for barnefotballen (6-12 år). Fotballstyret tildeler derfor ikke treningstider inne for de yngste lagene vinterstid.

Dette er ikke det samme som at det er forbud mot å trene fotball. Men dersom noen av de yngre lagene ønsker å organisere trening om vinteren, må det skje i samråd med vinteridrettene, og ikke legges til samme dager som deres årsklasse har trening på ski, håndball eller annet.

Lån av gymsaler på skolene er gratis, og avtales direkte med den enkelte skole. Lån av andre fasiliteter må eventuelt dekkes av laget selv.

Ungdoms- og voksenfotball

For disse lagene søker klubben om treningstider i Holehallen, Kleivhallen, ute på Aka Arena samt inne i hallen ved Aka Arena. Sportslig utvalg sender ut informasjon til alle aktuelle lag og står for tildeling av treningstider. Klubben dekker disse treningstimene.

Det tildeles treningstid på våre egne kunstgressbaner så lenge forholdene er slik at vi kan holde banene åpne. Disse tidene sees på i sammenheng med halltider/ Aka arena og tildeles av sportslig utvalg i samarbeid med koordinator.

Les om bruk av kunstgressbanene om vinteren.